Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 17

Szef Sztabu

Imię
Joanna
Nazwisko
Bilicka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam"
Miejscowość
Kutno
województwo
łódzkie
kod pocztowy
99-300
adres (ulica)
ul. Kilińskiego 1
obszar administracyjny
miasto Kutno i powiat kutnowski
teren prowadzenia zbiórek
miasto Kutno
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
24-2549010
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
14.5
1.2 obuwie
2.00
1.3 zabawki
3.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
279.03
1.8 żywność długoterminowa
1736.10
1.9 ziemiopłody
4.60
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
12
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś sam"
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
17
nasze zbiórki -

30.11.18 i 01.12.18 zbiorka żywności w sklepach wielkopowierzchniowych Mila x2; Lidlx1; Biedronka x2

https://www.facebook.com/kkob2/

07 i 10.12..18 zbiórka darów w szkołach i przedszkolach

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Telewizja Kutno red. naczelny Mariola Grodnicka ul. Wyszyńskiego 11; 99-300 Kutno
Radio Q  ul. Królewska 36; 99-300 Kutno
Radio Victoria ul. Seminaryjna 6a,  99-400 Łowicz

Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński

OSM Łowicz ul. Przemysłowa 3 ; 99-400 Łowicz

KSC Polski Cukier S.A. ul. Kraszewskiego 40; 87-100 Toruń

DS Smith Polska S.A. Zakład Kutno ul. Wschodnia 7; 99-300 Kutno

Kellogg’s ul. Wschodnia 3; 99-300 Kutno

ECO Kutno sp. z o.o. ul. Metalowa 10; 99-300 Kutno

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul Wojska Polskiego 10A; 99-300 Kutno

Zarząd Inwestycji sp. z o.o. ul. Podrzeczna 5; 99-300 Kutno