Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 56

Szef Sztabu

Imię
Daniela
Nazwisko
Durakiewicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku TWWP
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-016
adres (ulica)
Narutowicza 41/1
obszar administracyjny
lubelskie
teren prowadzenia zbiórek
sale wykładowe UMCS, UP, PL
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5372865
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://utw.lublin.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
15.00
1.2 obuwie
0.70
1.3 zabawki
8.20
1.4 książki
16.30
1.5 artykuły szkolne
2.60
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.00
1.7 słodycze
11.40
1.8 żywność długoterminowa
39.40
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
aule UMCS, UP, PL
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania