Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 143

Szef Sztabu

Imię
Marek
Nazwisko
Pietrzak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Stowarzyszenie "Pomóż Dzieciom"
Miejscowość
Klembów
województwo
mazowieckie
kod pocztowy
05-205
adres (ulica)
ul. Gen. F. Żymirskiego 1a
obszar administracyjny
Gmina Tłuszcz
teren prowadzenia zbiórek
pow. wołomiński, pow. wyszkowski
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze, Pedagog szkolny, Stowarzyszenie "Pomóż Dzieciom"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
50-8384977
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://wwwpomozdzieciom.com

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
159.00
1.8 żywność długoterminowa
537.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Dom Dziecka w Równem, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Stowarzyszenie "Pomóż Dzieciom" w Klembowie; Pedagog Zespołu Szkół w Tłuszczu
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 i nr 2 w Wyszkowie; Dom Dziecka w Równem; Pedagog Zespołu Szkół w Tłuszczu; Stowarzyszenie "Pomóż Dzieciom" w Klembowie
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania