Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 67

Szef Sztabu

Imię
Norbert
Nazwisko
Wiciński

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Stowarzyszenie "Rowerowy Lublin"
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-214
adres (ulica)
ul. Montażowa 16
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
miasto Lublin
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
50-3040202
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://rowerowylublin.org

Efekty zbiórek

1.1 odzież
433.00
1.2 obuwie
2.00
1.3 zabawki
31.00
1.4 książki
2.00
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
6.00
1.7 słodycze
81.00
1.8 żywność długoterminowa
207.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
2
3.2 zbiórki stacjonarne
3
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1, Bractwo Miłosierdzia św. Alberta
nasze zbiórki -

Charytatywna Masa Krytyczna

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Radosław Sawicki, Jerzy Staniszewski, Robert Sobolewski, Mariusz Filipek, Damian Siłuch, Krzysztof Maciążek, Henryka Barańska, Mariusz Padziński, Tomasz Osiej