Zgłoszenia Sztabów oczekujące na rejestrację

Na wydrukowanym Zgłoszeniu, uzupełniamy pp. [3], [5] i [6] a  w części ‘zapotrzebowanie’ – [7] i [8]
następnie podpisujemy Się i
przesłamy skan do Biura Akcji w Lublinie

Numer Sztabu nadawany jest po weryfikacji danych Sztabu i umieszczeniu na liście Zarejestrowane Sztaby Akcji

Znaleziono: 0 wpisów, wyświetlam 0 na stronie