Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 37

Szef Sztabu

Imię
Longina
Nazwisko
Weremko

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość
Łopiennik Górny
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-351
adres (ulica)
Łopiennik Górny
obszar administracyjny
Gmina Łopiennik Górny
teren prowadzenia zbiórek
teren Gminy Łopiennik Górny
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5773014
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.gopslopiennik.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
5.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.50
1.7 słodycze
4.35
1.8 żywność długoterminowa
292.04
1.9 ziemiopłody
405.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
52
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

Zbiórka darów przeprowadzona na terenie gminy w dniu 27 listopada 2018r

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

W imieniu obdarowanych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Krasnymstawie serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców, wolontariuszy, strażaków OSP w Olszance, Krzywem, Dobryniowie za okazaną pomoc życzliwość i przekazane dary  w ramach ogólnopolskiej Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” przeprowadzonej zbiórce w dniu 27 listopada 2018 roku na terenie Gminy.