Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 42

Szef Sztabu

Imię
Katarzyna
Nazwisko
Zarębska-Grodzicka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-124
adres (ulica)
Szkolna 4
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7477817
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.4lo.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
72.90
1.2 obuwie
9.00
1.3 zabawki
7.80
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
1.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.50
1.7 słodycze
2.60
1.8 żywność długoterminowa
40.30
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
16
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla uczniów klasy 3f IV LO w Lublinie:

Patrycji Wolińskiej, Julii Mirosław, Izabeli Pawlak, Weroniki Wójcik, Macieja Pasternaka, Weroniki Michalskiej, Wiktorii Piskorskiej

oraz nauczycieli:

Beaty Zakrzewskiej, Rafała Zarębskiego, Wiesławy Usar, Patrycji Gajewskiej oraz Katarzyny Zarębskiej- Grodzickiej.