Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 83

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Romanowicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
Miejscowość
Wisznice
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-580
adres (ulica)
Warszawska, 44
obszar administracyjny
Gmina Wisznice
teren prowadzenia zbiórek
miejscowe sklepy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
83-3782010
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.lowisznice.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
10.90
1.7 słodycze
42.35
1.8 żywność długoterminowa
412.90
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
brak
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
2
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
83
nasze zbiórki -

1 grudnia zbiórka w sklepach Groszek, Delikatesy Centrum,   Aro – Janusz Bandzerewicz w Wisznicach, Lewiatan w Horodyszczu

2 grudnia w sklepach Groszek i Delikatesy Centrum
w Wisznicach

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania Panu Dariuszowi Kotiukowi za transport.  Za umożliwienie zbiórki w sklepach Pani Izabeli Makaruk  i pracownikom sklepu Lewiatan w Horodyszczu, Pani Agnieszce Kruk i pracownikom Delikatesów Centrum w  Wisznicach. Panu Januszowi Bandzerewiczowi i pracownikom sklepu ARO w Wisznicach,  Pani Małgorzacie Władyczuk i pracownikom sklepu Groszek w Wisznicach. Pani Małgorzacie Banaszczyk prezes GS SCh w Wisznicach. Dziękuję 30 Wolontariuszom, którzy pomagali w zbiórkach.