Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 43

Szef Sztabu

Imię
Magdalena
Nazwisko
Skwarczyńska-Zuch

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Szkoła Podstawowa Nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego
Miejscowość
Świdnik
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-040
adres (ulica)
Al. Wojska Polskiego 27
obszar administracyjny
gmina Świdnik
teren prowadzenia zbiórek
teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny, Komitet Pomocy SOS Solidarność
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7514247
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://2loswidnik.pl/ i http://sp4swidnik.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
57.00
1.2 obuwie
0.50
1.3 zabawki
19.00
1.4 książki
6.50
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.00
1.7 słodycze
3.50
1.8 żywność długoterminowa
45.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Komitet Pomocy SOS Solidarność w Świdniku
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
40
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

Zbiórkę przeprowadzono w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku, czyli w II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Szkole Podstawowej Nr 4 gen. Władysława Sikorskiego z oddziałami przedszkolnymi

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom miasta Świdnik i mediom wspierającym akcję: Głos Świdnika i portal Świdnik – wysokich lotów!