Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 112

Szef Sztabu

Imię
Arkadiusz
Nazwisko
Jakubczak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa
Miejscowość
Niewirków
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-455
adres (ulica)
Niewirków 157
obszar administracyjny
gmina Miączyn
teren prowadzenia zbiórek
gmina Miączyn
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6180326
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://spniewirkow.szkolnastrona.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
23.00
1.7 słodycze
30.00
1.8 żywność długoterminowa
260.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GOPS w Miączynie
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dla Szkoły Podstawowej w Niewirkowie

Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie

Dla Przyjaciół Akcji – dzieci i młodzieży