Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 101

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Lipa

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im.bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich
Miejscowość
Siedliska Drugie
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-060
adres (ulica)
Siedliska Drugie 190
obszar administracyjny
gmina Fajsławice
teren prowadzenia zbiórek
Siedliska Pierwsze, Drugie, Ksawerówka, Suchodoły, Marysin, Bielecha
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5853137
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.siedliska.edu.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
-
1.2 obuwie
0.85
1.3 zabawki
12.40
1.4 książki
-
1.5 artykuły szkolne
4.95
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.35
1.7 słodycze
41.90
1.8 żywność długoterminowa
403.01
1.9 ziemiopłody
3862.00
2.2 inne dary
-
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
4
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
"Nasz Dom" im. bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.NP w Tuligłowach
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał dary na rzecz Wychowanków "Naszego Domu" w Tuligłowach, 43 dzieci
nasze zbiórki -

W miejscowościach Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie, Ksawerówka, Marysin, Bielecha

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Ochotniczej Straży Pożarnej z Siedlisk Drugich, Ksawerówki i Marysina, ks Grzegorza Woźniaka oraz wszystkim wolontariuszom.