Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 109

Szef Sztabu

Imię
Beata
Nazwisko
Paluchowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły
Miejscowość
Kutno
województwo
łódzkie
kod pocztowy
99-301
adres (ulica)
Wł. Jagiełły 6
obszar administracyjny
miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek
SP nr 9 w Kutnie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Kutnowskie stowarzyszenie ,, Nie jesteś sam "
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
24-2536425
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sp9kutno@op.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
274.00
1.2 obuwie
8.00
1.3 zabawki
36.00
1.4 książki
7.00
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
7.00
1.7 słodycze
43.00
1.8 żywność długoterminowa
60.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
8.50
2.1 krótki opis tych innych darów
1 nosidełko, 1 bujak
3.1 udział w imprezach towarzyszących
brak
3.2 zbiórki stacjonarne
13
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam" w Kutnie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
17
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz darczyńcom za okazane serce i hojność.