Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 57

Szef Sztabu

Imię
Leszek
Nazwisko
Szymaniak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Miejscowość
Krasnystaw
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-300
adres (ulica)
ul. Piłsudskiego 9
obszar administracyjny
miasto Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek
miasto Krasnystaw
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5762324
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.mopskrasnystaw.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
7.30
1.2 obuwie
1.50
1.3 zabawki
3.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.50
1.7 słodycze
21.10
1.8 żywność długoterminowa
164.90
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
57
nasze zbiórki -

http://www.mopskrasnystaw.pl/index.php/archiwum-aktualnosci/2018/245-podsumowanie-akcji-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Straż Miejska w Krasnymstawie

Państwowa Straż Pożarna w Krasnymstawie

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnymstawie

Areszt Śledczy w Krasnymstawie

Sklepy Biedronka, Lewiatan i Stokrotka w Krasnymstawie