Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 60

Szef Sztabu

Imię
Justyna
Nazwisko
Hordejuk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość
Jabłoń
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-205
adres (ulica)
ul Augusta Zamoyskiego 27
obszar administracyjny
Gmina Jabłoń
teren prowadzenia zbiórek
Gmina Jabłoń
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
83-3560006
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
2.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.50
1.7 słodycze
25.16
1.8 żywność długoterminowa
352.64
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
-
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
14
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu
nasze zbiórki -

Sztab Akcji PDPZ nr 60 w Jabłoniu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jabłoniu informuje, że przeprowadził zbiórki stacjonarne na terenie Gminy Jabłoń w dniach od 26.11.2018 roku do 9.12.2018 roku w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa
w Gęsi, Szkoła Podstawowa w Dawidach, Szkoła Podstawowa im. SGO ,,Polesie”
w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa im. Amelii Łubieńskiej w Kolanie, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia ,,SZKOŁA I WIEŚ” w Paszenkach, na terenie sklepów w Gminie Jabłoń: Handel Artykułami Spożywczo-Przemysłowymi, Elżbieta Osak w Jabłoniu, Slawex Sklep
Nr 18 w Jabłoniu, P.U.H. ,,DeKal” Wiesław Deć i Wspólnicy – Spółka jawna, Stacja Paliw
w Jabłoniu, TK INTEGRA s.c. Tomasz Grabczak, Krzysztof Siwiec, Market Stokrotka
w Jabłoniu, Sklep Spożywczo-Przemysłowy “u Tadka” Tadeusz Kędracki w Paszenkach, Kółko Rolnicze w Gęsi Sklep Spożywco-przemysłowy, P.W. ,,MAJAK” Kulawiec Mateusz Sklep w Gęsi, Sklep Ogólnospożywczy Halina Wetoszka w Gęsi, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Trubaj w Dawidach. Zbiórki zakończyły się w dniu 9 grudnia 2018 roku Turniejem Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń w Szkole Podstawowej
w Jabłoniu, wstępem na turniej były artykuły przekazane na Akcję PDPZ. Zebrane artykuły
to 377,80 kg artykułów długoterminowych, słodyczy, zabawek zostały przekazane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jabłoniu, z których pracownicy utworzyli paczki dla 43 rodzin z dziećmi i przed świętami Bożego Narodzenia zostaną przekazane tym rodzinom.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem wszystkich ofiarodawców
i darczyńców oraz na ręce wszystkich wolontariuszy biorący udział w tegorocznej Akcji. Dziękuję za zaangażowanie i pomoc. Zapraszam do współpracy za rok. Justyna Hordejuk, Szef Sztabu Akcji PDPZ nr 60 w Jabłoniu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jabłoniu.