Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 141

Szef Sztabu

Imię
Beata
Nazwisko
Strzałkowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 3. im. Jana Brzechwy w Puławach
Miejscowość
Puławy
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-100
adres (ulica)
Jaworowa 5
obszar administracyjny
masto Puławy
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa Nr 3. im. Jana Brzechwy w Puławach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8868564
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://www.sp3.pulawy.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
8.30
1.4 książki
18.60
1.5 artykuły szkolne
0.20
1.6 środki czystości i higieny osobistej
8.20
1.7 słodycze
11.30
1.8 żywność długoterminowa
95.40
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
15
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
MOPS w Puławach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
68
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania