Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 258

Szef Sztabu

Imię
Marta
Nazwisko
Antoniak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole 87
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-492
adres (ulica)
Woronieckiego 11
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Przedszkole 87
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5847386
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
5.00
1.4 książki
20.00
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
15.00
1.7 słodycze
4.00
1.8 żywność długoterminowa
23.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
11
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
OSW
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania