Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 220

Szef Sztabu

Imię
Danuta
Nazwisko
Błażejczuk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Miejskie nr 12 w Chełmie
Miejscowość
Chełm
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-100
adres (ulica)
Powstańców Warszawy 6
obszar administracyjny
Miasto Chełm
teren prowadzenia zbiórek
Przedszole Miejskie nr 12 w Chełmie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5657529
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://pm12chelm.szkolnastrona.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
10.50
1.2 obuwie
1.30
1.3 zabawki
7.70
1.4 książki
2.10
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
2.10
1.8 żywność długoterminowa
6.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
14
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
71
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania