Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 358

Szef Sztabu

Imię
Grazyna
Nazwisko
Jaros

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
Miejscowość
KUTNO
województwo
łódzkie
kod pocztowy
99-300
adres (ulica)
Warszawskie Przedmieście 10a
obszar administracyjny
teren prowadzenia zbiórek
na terenie MOPS
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
24-2537847
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
10.25
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Kutnowski Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam"
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
17
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania