Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 315

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Florek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 51 im.Jana Pawła II
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-576
adres (ulica)
Bursztynowa 22
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr 51
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce "Jutrzenka"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5278880
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp51.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
80.00
1.2 obuwie
23.00
1.3 zabawki
50.00
1.4 książki
5.00
1.5 artykuły szkolne
15.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
5.00
1.7 słodycze
30.00
1.8 żywność długoterminowa
20.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
_
3.1 udział w imprezach towarzyszących
_
3.2 zbiórki stacjonarne
_
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Placówka Wsparcia Dziennego "Jutrzenka" w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie mgr Marek Krukowski

Anna Florek -Szef sztabu nr 315

Katarzyna Godziszewska-Świrgoń

Agnieszka Oleksiewicz

Lidia Hanczaruk

Renata Kowal