Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 276

Szef Sztabu

Imię
Dorota
Nazwisko
Skubisz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie
Miejscowość
Chełm
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-100
adres (ulica)
Wieniawskiego 3
obszar administracyjny
Chełm
teren prowadzenia zbiórek
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5659080
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.przedszkole15chelm.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
45.60
1.2 obuwie
18.40
1.3 zabawki
2.50
1.4 książki
1.10
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.30
1.7 słodycze
4.30
1.8 żywność długoterminowa
17.75
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
-----------
3.1 udział w imprezach towarzyszących
nie
3.2 zbiórki stacjonarne
11
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Chełm
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
71
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom
z Przedszkola Miejskiego Nr 15  w Chełmie
za udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej
“Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.
Prosimy przyjąć serdeczne słowa podziękowania
za tak wspaniały odzew na naszą prośbę o wsparcie akcji “Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
organizowanej na terenie naszego przedszkola.
Napełnia nas radością i dumą fakt, że Rodzice naszych przedszkolaków mają gorące serca i rozumieją potrzebę pomagania potrzebującym.

Dyrektor i koordynator akcji PM Nr 15 w Chełmie