Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 326

Szef Sztabu

Imię
Emilia
Nazwisko
Wesołowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym
Miejscowość
Strupin Duży 122
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-100
adres (ulica)
Strupin Duży 122
obszar administracyjny
Chełm
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5638016
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://www.zsstrupin.gminachelm.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
1.00
1.4 książki
8.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
1.40
1.8 żywność długoterminowa
30.85
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
8
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
2
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm
nasze zbiórki -

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym pani Ewa Grusza.

Szef Sztabu Emilia Wesołowska

Wolontariusze:

Małgorzata Mielniczuk, Urszula Rudnik, Edyta Koszałka, Marta Zapora.

Oraz dla uczniów ze szkolnego koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym.