Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 279

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Rochacka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół
Miejscowość
Zarzecze
województwo
kod pocztowy
37-205
adres (ulica)
Zarzecze 9a
obszar administracyjny
Gmina Zarzecze
teren prowadzenia zbiórek
Zespół Szkół, w tym szkoły filialne w Rożniatowie, w Pełnatyczach , Publiczne Przedszkole.
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
16-6491586
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://www.zszarzecze.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.50
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
3.90
1.4 książki
2.50
1.5 artykuły szkolne
5.10
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.40
1.7 słodycze
10.00
1.8 żywność długoterminowa
62.30
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
8
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GOPS w Zarzeczu
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla wolontariuszy