Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 1

Szef Sztabu

Imię
Ewa
Nazwisko
Dados

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Radio Lublin S.A.
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-030
adres (ulica)
ul. Obrońców Pokoju 2
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Lubelszczyzna
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży, Caritas, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze, Główny Magazyn Akcji, Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5364260
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.radio.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

2019/5082/KS Wielka Uliczna Zbiórka Darów 24 listopada 2019 w 65 punktach Lublina

Mecz Słodkich Serc w dniu 8 grudnia

Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania