Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 1

Szef Sztabu

Imię
Ewa
Nazwisko
Dados

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Radio Lublin S.A.
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-030
adres (ulica)
ul. Obrońców Pokoju 2
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Lubelszczyzna
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży, Caritas, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze, Główny Magazyn Akcji, Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5364260
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.radio.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
15912.80
1.2 obuwie
1341.70
1.3 zabawki
2680.91
1.4 książki
893.60
1.5 artykuły szkolne
67.70
1.6 środki czystości i higieny osobistej
501.85
1.7 słodycze
1862.01
1.8 żywność długoterminowa
11825.91
1.9 ziemiopłody
63.15
2.2 inne dary
1469.31
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
4201
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
2331
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
3167
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
2019/5082/KS Wielka Uliczna Zbiórka Darów 24 listopada 2019 w 65 punktach Lublina Mecz Słodkich Serc w dniu 8 grudnia
Sprawozdanie
zamkniete

Podziękowania

Podziekowania