Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 3

Szef Sztabu

Imię
Jolanta
Nazwisko
Zięba

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość
Kurów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-170
adres (ulica)
Lubelska 45
obszar administracyjny
gmina Kurów
teren prowadzenia zbiórek
gmina Kurów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8811490
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://ops.kurow.eu

Efekty zbiórek

1.1 odzież
10
1.2 obuwie
2
1.3 zabawki
64
1.4 książki
28
1.5 artykuły szkolne
5
1.6 środki czystości i higieny osobistej
4
1.7 słodycze
181
1.8 żywność długoterminowa
316
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
12
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
101
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
47
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania