Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 275

Szef Sztabu

Imię
Justyna
Nazwisko
Korzeniowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Laury Vicuna
Miejscowość
Garbów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-080
adres (ulica)
ul. Krakowskie Przedmieście 1
obszar administracyjny
gmina Garbów
teren prowadzenia zbiórek
Przedszkole Niepubliczne im. Laury Vicuna
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5018076
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
25.40
1.2 obuwie
0.80
1.3 zabawki
21.80
1.4 książki
16.30
1.5 artykuły szkolne
1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
4.00
1.8 żywność długoterminowa
21.60
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
16
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im.Laury Vicuna w Garbowie
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

S.Maria Mrozek-Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek;

Justyna Skwarek;

Olga Chabros Wójcik;

Izabela Sadkowska;

Justyna Korzeniowska;

Rodzice .