Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 9

Szef Sztabu

Imię
Justyna
Nazwisko
Słowińska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Integracyjne Nr 5 im. Doroty Gellner
Miejscowość
Świdnik
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-040
adres (ulica)
Hallera 11
obszar administracyjny
Świdnik, gmina Świdnik
teren prowadzenia zbiórek
Przedszkole Integracyjne Nr 5
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Komitet Pomocy SOS Solidarność - Świdnik
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4686339
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.pi5swidnik.szkolnastrona.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
105.00
1.2 obuwie
1.00
1.3 zabawki
18.00
1.4 książki
10.00
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
2.00
1.8 żywność długoterminowa
10.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Komitet Pomocy Społecznej SOS Solidarność w Świdniku
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
25
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla Rodziców, Dzieci i Pracowników Przedszkola Integracyjnego nr 5 W Świdniku