Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 13

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Typiak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Miejscowość
Krasnystaw
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-300
adres (ulica)
Zamkowa 1
obszar administracyjny
miasto Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek
ZS nr 1 w Krasnymstawie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 5A, 22-300 Krasnystaw
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5763755
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
100.00
1.2 obuwie
20.00
1.3 zabawki
30.00
1.4 książki
10.00
1.5 artykuły szkolne
6.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
10.00
1.7 słodycze
30.00
1.8 żywność długoterminowa
150.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
25
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
20
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
sztab nr 13
nasze zbiórki -
http://zspnr1-krasnystaw.edu.pl/index.php/layout/new-layouts/magazine/892-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-w-zs-nr-1-ogolnopolska-akcja-charytatywna
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym naszej szkoły za przyłączenie się do Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.