Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 31

Szef Sztabu

Imię
Krzysztof
Nazwisko
Karpinski

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Ochotnicza Straż Pożarna
Miejscowość
Michów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-140
adres (ulica)
Strażacka 4
obszar administracyjny
GMINA MICHÓW
teren prowadzenia zbiórek
GMINA MICHÓW
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS, Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze, Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8566001
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
836.2
1.2 obuwie
42.4
1.3 zabawki
32.8
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
2.9
1.6 środki czystości i higieny osobistej
9.6
1.7 słodycze
32.1
1.8 żywność długoterminowa
355.1
1.9 ziemiopłody
475.4
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Dom św. Józefa dla dzieci i młodzieży Ognisko Wychowawcze w Lublinie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
53
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
2019/5404/KS
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania