Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 31

Szef Sztabu

Imię
Krzysztof
Nazwisko
Karpinski

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Ochotnicza Straż Pożarna
Miejscowość
Michów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-140
adres (ulica)
Strażacka 4
obszar administracyjny
GMINA MICHÓW
teren prowadzenia zbiórek
GMINA MICHÓW
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS, Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze, Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8566001
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

2019/5404/KS

Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania