Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 194

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Klimkowicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Miejscowość
Czersk
województwo
mazowieckie
kod pocztowy
05-530
adres (ulica)
Warszawska 17
obszar administracyjny
Gmina Góra Kalwaria
teren prowadzenia zbiórek
sklepy na terenie miasta Góra Kalwaria
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
22-7273218
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://spczersk.edupage.org/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
1.00
1.4 książki
2.40
1.5 artykuły szkolne
0.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
4.30
1.7 słodycze
284.60
1.8 żywność długoterminowa
334.20
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
2
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
16
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Zbiórka w siedzibie sztabu 194 w dniach 26.11 - 09.12. 2019 r. oraz zbiórka publiczna na terenie Miasta Góra Kalwaria w dniu 07.12.2019 r.
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Sztab nr 194 przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Dziękuję Pani Annie Rytko i Panu Jackowi Trzcińskiemu, właścicielom sklepów VIVO za gościnność i pomoc. Dziękuję Pani Dyrektor Iwonie Wadas oraz moim koleżankom i kolegom z pracy: Annie Małek- Tobiasz, Natalii Groman, Dorocie Buczek, Beacie Zduńczyk, Emilowi Hanc za bezinteresowną pracę na rzecz potrzebujących i okazane wsparcie. Dziękuję także dzieciom i młodzieży z SP w Czersku- przyjaciołom akcji za wielkie zaangażowanie zarówno podczas zbiórki w sklepach jak i w przygotowywaniu paczek.

Serdecznie pozdrawiam i dziękuję  Małgorzata Klimkowicz szef sztabu nr 194.