Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 42

Szef Sztabu

Imię
Edyta
Nazwisko
Mazur

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
Miejscowość
Jacków
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-007
adres (ulica)
Jacków 21
obszar administracyjny
gmina Mełgiew
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła podstawowa w Jackowie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4670421
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://spjackow.hostit.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
2.50
1.4 książki
2.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.50
1.7 słodycze
5.00
1.8 żywność długoterminowa
13.50
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej Mełgiew
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
3
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla Pani Anny Iwaniak- Wiśniewskiej,

Anny Trakowskiej i Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Jackowie