Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 100

Szef Sztabu

Imię
Maria
Nazwisko
Dados

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Katolicki Uniwersytet Lubelski im.Jana Pawła II
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-950
adres (ulica)
al.Racławickie 14
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Katolicki Uniwersytet Lubelski
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Dom Ciepła im.św Antoniego w Lublinie, Całodobowa placówka opiekuńczo wychowcza typu rodzinnego "Rodzinny Dom imienia św. Dominika" w Lublinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4454135
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.kul.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.40
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
5.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
36.80
1.8 żywność długoterminowa
10.40
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
2
3.2 zbiórki stacjonarne
16
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Placówka Wsparcia Dziennego Dom Ciepła w Lublinie , Rodzinny Dom im. św. Dominika w Lublinie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
40
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania