Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 23

Szef Sztabu

Imię
Ewa
Nazwisko
Kawczyńska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
Miejscowość
Malice
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-550
adres (ulica)
-
obszar administracyjny
gmina Werbkowice
teren prowadzenia zbiórek
Malice, Łysa Góra, Kotorów, Wronowice, Turkowice
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6574245
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://spmalice@wp.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
52.00
1.2 obuwie
4.00
1.3 zabawki
4.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
4.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
28
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Werbkowicach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
2
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, wolontariuszom, rodzicom i pracownikom Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach za każdy  ofiarowany dar i  pomoc w przeprowadzeniu Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.