Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 80

Szef Sztabu

Imię
Monika
Nazwisko
Mokrzecka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym
Miejscowość
Izbica
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-375
adres (ulica)
Orłów Drewniany, 60a
obszar administracyjny
Gmina Izbica
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6183420
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://renatazmijak@op.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
4.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
7.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
31.00
1.7 słodycze
6.50
1.8 żywność długoterminowa
195.50
1.9 ziemiopłody
68.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
17
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnymstawie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
50
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
zbiórka w szkole-od 18 listopada do 4 grudnia 2019r., udział w zbiórce ulicznej 24 listopada
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

- dla księdza Stanisława Wójtowicza - proboszcza parafii pw. Św. Kajetana w Orłowie Murowanym

- dla druhów z OSP- Orłów Murowany, Orłów Drewniany, Kryniczki, Stryjów i Topola

- wszystkim uczniom i  nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II-Papieża w Orłowie Drewnianym oraz rodzicom i lokalnej społeczności