Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 145

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Lipońska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 10
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-201
adres (ulica)
Kalinowszczyzna 70
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7472846
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp10.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
50.00
1.2 obuwie
12.00
1.3 zabawki
30.00
1.4 książki
20.00
1.5 artykuły szkolne
10.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.50
1.7 słodycze
3.00
1.8 żywność długoterminowa
35.50
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
26
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Anna Lipońska

Magdalena Wójcik

Dagmara Soch

Beata Balicka

Maria Babiej

Grażyna Gromnicka