Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 63

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Kawka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej
Miejscowość
Krynice
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-610
adres (ulica)
Huta Dzierążyńska 17
obszar administracyjny
gmina Krynice
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6641298
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.szkolahuta.cba.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.90
1.3 zabawki
1.70
1.4 książki
0.20
1.5 artykuły szkolne
1.40
1.6 środki czystości i higieny osobistej
12.20
1.7 słodycze
6.00
1.8 żywność długoterminowa
77.56
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krynice
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
5
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
3
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
9
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania