Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 116

Szef Sztabu

Imię
Maria
Nazwisko
Kowalczyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"
Miejscowość
Małochwiej Mały
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-300
adres (ulica)
Małochwiej Mały 32
obszar administracyjny
gmina Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek
Małochwiej Mały i Małochwiej Duży
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5779009
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://rodzinnegniazdo.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
122.30
1.2 obuwie
19.12
1.3 zabawki
9.33
1.4 książki
3.20
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
3.50
1.7 słodycze
18.36
1.8 żywność długoterminowa
176.19
1.9 ziemiopłody
167.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
25
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
2019/5521/KS publiczna w dniu 1 grudnia 2019 r. - 1 zbiórka 20.11.2019 r. - 10.12.2019 r. WDK Małochwiej Mały - 13 zbiórek Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym - 13 zbiórek
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania