Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 12

Szef Sztabu

Imię
Sylwia
Nazwisko
Chwedyna

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość
Jabłoń
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-205
adres (ulica)
Augusta Zamoyskiego 27
obszar administracyjny
gmina Jabłoń
teren prowadzenia zbiórek
gmina Jabłoń
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
83-3560006
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
8.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
5.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
10.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.73
1.7 słodycze
22.71
1.8 żywność długoterminowa
266.35
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
21
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
41
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sztab Nr 12 w Jabłoniu przy Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu informuje, że zbiórka na terenie gminy Jabłoń jest prowadzona od 18.11.2019 r. do 08.12.2019 r. W dniu 08.12.2019 r. w Szkole Podstawowej w Jabłoniu odbędzie się posumowanie Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019 połączone z Gminnym Turniejem Tenisa Stołowego. 1. Szkoła Podstawowa w Jabłoniu 21-205 Jabłoń, ul. Tokarskiej 2, 2. Szkoła Podstawowa w Gęsi 21-205 Jabłoń, Gęś 165 3. Szkoła Podstawowa w Dawidach 21-205 Jabłoń, Dawidy 56 4. Szkoła Podstawowa w Paszenkach 21-205 Jabłoń, Paszenki 78 5. Szkoła Podstawowa w Kolanie 21-205 Jabłoń, Kolano 44 6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Piotr Trubaj 21-205 Jabłoń, Dawidy 51 7. Market Stokrotka w Jabłoniu 21-205 Jabłoń, ul. 3 maja 2 8. Slawex Spółka z o. o. w Jabłoniu 21-205 Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 71 9. Handel Artykułami Spożywczo-Przemysłowymi Elżbieta Osak 21-205 Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 19 10. Sklep Ogólnospożywczy w Gęsi - Halina Wetoszka 21-205 Jabłoń, Gęś 95 11. Sklep Spożywczo Przemysłowy w Gęsi Kulawiec Mateusz 21-205 Jabłoń, Gęś 12. P.U.H DeKaL/Sklep Groszek w Jabłoniu/Stacja Paliw w Jabłoniu 21-205 Jabłoń, Wantopol 2 13. Kółko Rolnicze w Gęsi/ Sklep Spożywczo-Przemysłowy NR 1, 21-205 Jabłoń, Gęś 96A 14. Sklep Spożywczo-Przemysłowy "u Tadka" 21-205 Jabłoń, Paszenki 27 Zbiórka zakończyła się 8 grudnia 2019 r. "Gminnym turniejem tenisa stołowego".
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania