Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 81

Szef Sztabu

Imię
Ewa
Nazwisko
Lesing-Dąbrowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 46 im.Króla Jana III Sobieskiego
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-543
adres (ulica)
Biedronki 13
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr. 46 w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5261606
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp46lublin.edupage.org

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
1.20
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.45
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
61.10
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
16
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania