Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 32

Szef Sztabu

Imię
Justyna
Nazwisko
Cedrzyńska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im.gen. Fr. Kleeberga
Miejscowość
Kock
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-150
adres (ulica)
Przechodnia 11
obszar administracyjny
miasto Kock, gmina Lubartów
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8591065
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www. zskock. pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
6
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
5
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
28
1.8 żywność długoterminowa
401
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
2
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
34
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
16
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania