Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 28

Szef Sztabu

Imię
Marta
Nazwisko
Iwan-Łabuz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Miejscowość
Firlej
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-136
adres (ulica)
Choiny 7
obszar administracyjny
gmina Firlej
teren prowadzenia zbiórek
SOSW Firlej
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8575053
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://soswfirlej.edu.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
18.40
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
6.20
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.71
1.8 żywność długoterminowa
52.60
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
-
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
SOSW Firlej
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
18
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
-
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
https://soswfirlej.szkolnastrona.pl/index.php https://www.facebook.com/soswfirlej/posts/2478781798905764
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Chadaj Helena

Antoniuk Agnieszka

Czerska Marianna

Iwan-Łabuz Marta

Łukasiewicz Magdalena

Kozicka Sylwia

Szymkiewicz Katarzyna

Trąbka Renata

Wypyszyński Artur

Delikatesy Centrum w Firleju

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i Nauczycielom z naszego Ośrodka za włączenie się do akcji.