Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 24

Szef Sztabu

Imię
Karolina
Nazwisko
Janik

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Gminny Ośrodek Kultury
Miejscowość
Bełżec
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-670
adres (ulica)
Lwowska 5
obszar administracyjny
gmina Bełżec
teren prowadzenia zbiórek
gmina Bełżec
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6652120
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://gok.belzec.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
7.90
1.2 obuwie
0.50
1.3 zabawki
17.00
1.4 książki
9.50
1.5 artykuły szkolne
3.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
13.27
1.7 słodycze
31.60
1.8 żywność długoterminowa
252.74
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1 - Koncert Charytatywny w GOK w Bełżcu
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Dom Dziecka w Nowej Grobli
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
14
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
0
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
http://gok.belzec.pl/2019/12/pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-5/
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bełżcu

3. Drużyna Harcerska Ekoludki

23. Drużyna Harcerska Ekoharce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu

Grupa Oskar