Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 83

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Lipa

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im.bł. Jana Pawła II
Miejscowość
Siedliska Drugie
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-060
adres (ulica)
Siedliska Drugie 190
obszar administracyjny
gmina Fajsławice
teren prowadzenia zbiórek
gmina Fajsławice
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5853137
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.siedliska.edu.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.65
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
7.35
1.6 środki czystości i higieny osobistej
3.65
1.7 słodycze
59.10
1.8 żywność długoterminowa
245.05
1.9 ziemiopłody
1466.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
11
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Nasz Dom im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tuligłowach
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
47
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
W sklepach w miejscowościach: Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie ,,Mon-Mir", Suchodoły
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla strażaków z OSP w Siedliskach Drugich, Ksawerówce i Marysinie.