Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 84

Szef Sztabu

Imię
Elżbieta
Nazwisko
Stępniak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość
Krasnystaw
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-300
adres (ulica)
Piłsudskiego 9
obszar administracyjny
miasto Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek
miasto Krasnystaw
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5762324
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.mopskrasnystaw.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
158
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
1
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.5
1.6 środki czystości i higieny osobistej
7.5
1.7 słodycze
28.5
1.8 żywność długoterminowa
160
1.9 ziemiopłody
2
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
30
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
45
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
16
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
35
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
0
nasze zbiórki -
http://www.mopskrasnystaw.pl/index.php/345-akcja-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Wolontariuszy, Straży Miejskiej w Krasnymstawie, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podziękowania dla sklepów, które udostępniły miejsce na przeprowadzenie zbiórki.