Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 30

Szef Sztabu

Imię
Mariola
Nazwisko
Czapla

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Krasnobrodzki Dom Kutury
Miejscowość
Krasnobród
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-440
adres (ulica)
3 Maja 26
obszar administracyjny
Miasto i Gmina Krasnobród
teren prowadzenia zbiórek
Krasnobród - sklepy: Market AMC Adamczuk, Biedronka, Dellikatesy Centrum, Sklep Spożywczy (Podklasztor), Krasnobrodzki Dom Kultury, Kaczórki - przy Kaplicy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6607117
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.kultura.krasnobrod.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
3.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
1.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
6.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
256.00
1.7 słodycze
63.00
1.8 żywność długoterminowa
380.45
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
-
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
2
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
120
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
2019/5263/KS
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Organizacja Akcji PDPZ 2019 w Krasnobrodzie była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, którym serdecznie dziękuję za wszelką pomoc w tym przedsięwzięciu.

Dziękuję:

Wolontariuszom zbierającym dary, którymi byli: dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Krasnobrodzie – Elżbieta Działa, Krystyna Czapla, Magdalena Antoniak, Danuta Korzeniowska, Justyna Kwaśniewska, Beata Twardowska, Danuta Pawelec, Alina Piela, Barbara Dziura, Beata Gmyz, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kaczórkach – Katarzyna Lalik i Katarzyna Nowosad, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim – Alicja Głąb, Krystyna Szozda, Zdzisława Fus, a także Zuzanna Bełz i Marzena Mazurek z Krasnobrodzkiego Domu Kultury, Wanda Sachajko oraz Zofia Podolak z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, która wraz z pracownicami MGOPS Donatą Roczkowską i Dagmarą Nowak zajmowała się także zwożeniem darów. Dziękuję również Marioli Kaweckiej i Jarosławowi Monastyrskiemu z KDK - wolontariuszom zajmującym się innymi akcyjnymi zadaniami.

Przyjaciołom akcji – młodzieży ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Zespole Szkół w Krasnobrodzie pod opieką p. Danuty Korzeniowskiej oraz uczniom szkół podstawowych w Kaczórkach i Majdanie Wielkim - za pomoc w zbiórce darów. Swoją pomoc zaoferowali: Agnieszka Koman, Maja Podolak, Julia Piechowiak, Wiktoria Bukała, Kinga Majdanik, Wiktoria Działa, Natalia Kopczyńska, Julia Mróz, Angelika Rzepecka, Daria Bryła, Martyna Mękal, Kinga Piskor, Marianna Sachajko, Barbara Gałka, Zuzanna Adamczuk, Szymon Tracz, Kacper Konopka, Weronika Tyrka, Małgorzata Rzepecka, Dominik Gromek, Mateusz Borek, Agnieszka Prus, Kinga Cisek, Mateusz Piskor, Oliwia Działa, Paula Koniec, Kacper Wietrzyk, Wiktoria Zub, Karol Wróblewski, Michał Piela, Aleksandra Dziura, Patryk Adamowicz, Dominika Skóra, Dawid Pakuła, Maja Gradziuk, Dominika Surmacz, Kamila Tytuła, Martyna Piwko, Natalia Jasina, Adrian Romaszko, Aleksandra Żmuda, Natalia Kawka, Katarzyna Piłat.

Właścicielom sklepów, w których zbierane były dary za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki: Kazimierzowi, Jolancie i Wacławowi Adamczukom – właścicielom sklepu AMC Market Adamczuk, Małgorzacie i Januszowie Kurantowiczom – właścicielom Sklepu spożywczego na Podklasztorze oraz kierownictwu sklepów Biedronka i Delikatesy Centrum.

Księżom Proboszczom – ks. prałatowi dr Eugeniuszowi Derdziukowi i ks. Romanowi Sawicowi z krasnobrodzkich parafii oraz ks. Arturowi Sokołowi z parafii w Bondyrzu za promowanie akcji w ramach ogłoszeń parafialnych.

Ofiarodawcom fantów na aukcję – pani kierownik Urszuli Czapli z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, pani dyrektor Gabrieli Przytuła z Powiatowego Ośrodkowi Wsparcia w Krasnobrodzie, pani Magdalenie Drożdż – prezes Spółdzielni Socjalne „Warto”, pani Halinie Gontarz z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, a także Małgorzacie Gielmudzie z kwiaciarni „Deko-Raj”.

Wykonawcom koncertu – wszystkim występującym podczas koncertu oraz nauczycielom, instruktorom i opiekunom młodych artystów, którzy mieli swój udział w przygotowaniu poszczególnych punktów jego programu.

Wystawom – Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Krasnobrodzie  za pyszne ciasta serwowane na stoisku.

Darczyńcom – za przekazane dary, ofiarowane w sklepach, przy kaplicy, czy też w Krasnobrodzkim Domu Kultury. W sposób szczególny dziękuję pani Bożenie Korzeniowskiej – dyrektor BETASOAP Sp. z o.o. w Szewni Dolnej za przekazanie cennego daru w postaci produktów firmy (ponad 1000 szt. mydła).

Dziękuję również pani kierownik Bożenie Ożga i pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie za przygotowanie stoiska informacyjnego, pomoc w organizacji akcji (zbiórka, zwożenie, liczenie zebranych darów) oraz przygotowanie paczek i przekazanie ich osobom potrzebującym.

Mariola Czapla - Szef Sztabu Akcji PDPZ

w Krasnobrodzie