Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 134

Szef Sztabu

Imię
Ewa
Nazwisko
Walasek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
Miejscowość
Pszczela Wola
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-107
adres (ulica)
Pszczela Wola
obszar administracyjny
gmina Strzyżewice
teren prowadzenia zbiórek
ZSR CKZ w Pszczelej Woli
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5628076
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.pszczelawola.edu.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
1.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
27.81
1.8 żywność długoterminowa
77.50
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
60
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
8
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
30
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Aleksandra Siemieniuk

Marcin Kaliszewski

Edyta Olejarz

Karolina Trzcińska

Julia Wolanin

Klaudia Stasiak

Alicja Łatas

Aleksandra Richter