Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 43

Szef Sztabu

Imię
Edyta
Nazwisko
Szlendak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 4
Miejscowość
Puławy
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-100
adres (ulica)
Zabłockiego 8
obszar administracyjny
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4586555
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp4pulawy.szkolnastrona.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
2.00
1.4 książki
3.00
1.5 artykuły szkolne
1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
5.00
1.7 słodycze
20.00
1.8 żywność długoterminowa
3.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
11
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy darczyńcom, współorganizatorom, wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.