Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 68

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Czernal

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Miejscowość
Garbów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-080
adres (ulica)
Szkolna 25
obszar administracyjny
gmina Garbów
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5018014
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://szkola.garbow.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
13.5
1.8 żywność długoterminowa
200
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
2
3.2 zbiórki stacjonarne
21
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
11
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
0d 26.11.2019- 15.12.2019- zbiórki w klasach na terenie szkoły 28.11.2019- impreza towarzysząca akcji- Dyskoteka andrzejkowa- biletem wstępu były słodycze 5.12.2019- impreza towarzysząca akcji- rozgrywki sportowe- biletem wstępu były słodycze
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania
  • Podziękowanie dla klasy IIIb i jej wychowawcy p. Doroty Miazgi- Świszcz za największe zaangażowanie w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę w r.szk. 2019/2020
  • Podziękowanie dla Gminy Garbów za pomoc w transporcie darów
  • Podziękowanie dla Szkolnego Klubu Wolonariusza i jego opiekunów za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu akcji na terenie szkoły