Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 121

Szef Sztabu

Imię
Joanna
Nazwisko
Semeniuk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość
Rejowiec Fabryczny
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-170
adres (ulica)
Lubelska
obszar administracyjny
Miasto Rejowiec Fabryczny
teren prowadzenia zbiórek
Miasto Rejowiec Fabryczny
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5663013
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.mops-rejowiec.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
15.00
1.8 żywność długoterminowa
25.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
16
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym, Przedszkole Miejskie , sklep "OD i Do" w Rejowcu Fabrycznym.
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania