Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 112

Szef Sztabu

Imię
Edyta
Nazwisko
Zapalska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Miejscowość
Kraśnik
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-200
adres (ulica)
Urzędowska 10
obszar administracyjny
miasto Kraśnik
teren prowadzenia zbiórek
PSP 2
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Polski Czerwony Krzyż
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8252431
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://psp2.krasnik.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
2.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
49.20
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
41.60
1.8 żywność długoterminowa
28.20
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kraśniku
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
30
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania