Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 147

Szef Sztabu

Imię
Jadwiga
Nazwisko
Derkacz-Łukasik

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół
Miejscowość
Turobin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-465
adres (ulica)
Piłsudskiego 34
obszar administracyjny
Gmina Turobin
teren prowadzenia zbiórek
TUROBIN
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6834036
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sekretariat@loturobin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
65.10
1.2 obuwie
5.20
1.3 zabawki
40.40
1.4 książki
9.30
1.5 artykuły szkolne
2.10
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
10.40
1.8 żywność długoterminowa
25.50
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
20
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
16
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania